Офіційні правила рекламної акції
«Готуйся до ЗНО за гроші»

1.    Загальні положення
1.1.    Організатором акції є ПП Новакова С.І. (надалі — Організатор);
1.2.    Ці офіційні правила (надалі – Правила) визначають порядок проведення та умови участі в акції «Готуйся до ЗНО за гроші» (надалі – Акція);
1.3.    Увага! Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом;
1.4.    «Готуйся до ЗНО за гроші» не є публічною обіцянкою винагороди кожному учаснику, оскільки «Готуйся до ЗНО за гроші» є лише назвою Акції. Призи Акції не є винагородою, оскільки призери вибираються шляхом випадкової вибірки;
1.5.    Організатор має право долучати до розіграшу призів третіх осіб на власний розсуд. Ці особи є Помічниками Організатора;
1.6.    Беручи участь в Акції кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.

2.    Учасники, переможці, призери
2.1.    Учасник Акції — особа, яка виконала у сукупності усі Умови участі в Акції, належно ознайомлена та згодна з Правилами Акції;
2.2.    Переможцями Акції вважаються усі учасники акції, які виконали Умови участі в Акції;
2.3.    Грошові призи отримують лише Призери Акції;
2.4.    Призерами Акції є учасники Акції, які:
2.4.1.     згодні з Правилами Акції;
2.4.2.     відповідають Правилам Акції;
2.4.3.     виконали усі Умови участі в Акції;
2.4.4.     були обрані шляхом випадкової вибірки з учасників Акції за допомогою сервісу www.random.org/lists.

3.    Місце та строки проведення Акції
3.1.    Період проведення Акції: з 01.08.2017 по 21.05.2018 р. включно;
3.2.    Період протягом якого можна стати Учасником: з 01.08.2017 по 26.02.2018 р. Включно;
3.3.    Розіграш призів Акції відбудеться 21.05.2018.;
3.4.    Акція проводиться на території України, за виключенням тимчасово окупованих територій, які визначені у відповідності до діючого законодавства України.

4.    Умови участі в Акції
4.1.    Щоб взяти участь в Акції, Учаснику необхідно:
4.2.    пройти перше заняття в додатку «ЗНО. Повна підготовка. Українська мова. ZNOONLINE» (https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.sng.zno) до 26.02.2018 включно;
4.3.    до 20.05.2018 пройти усі наявні заняття в додатку «ЗНО. Повна підготовка. Українська мова. ZNOONLINE» (https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.sng.zno);
4.4.    здійснювати усі необхідні дії для проходження усіх занять додатку (у тому числі повторення пройденого матеріалу, отримання повного доступу або доступу до тем окремо, врахування обмежень щодо кількості занять, яку можна проходити щодня тощо).
4.5.    Не визнаються Учасниками і не мають права брати участь в Акції:
4.5.1.    представники організатора Акції, особи і будь-які суб’єкти господарювання, що залучені до підготовки та / або проведенню Розіграшу, а також їхні близькі родичі (чоловік / дружина, брат / сестра, діти, батьки);
4.5.2.    юридичні особи будь-якої форми власності;
4.5.3.    іноземці та особи без громадянства;
4.5.4.    обмежено дієздатні та / або недієздатні особи;
4.5.5.    особи, якими до 21.05.2017 по досягненню відповідного віку не було отримано паспорту громадянина України та відомості про яких не було включено до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків;
4.5.6.    особи, які не виконали Умови участі в Акції або порушили ці Правила;
4.5.7.    особи, не згодні з Правилами;
4.5.8.    Неповнолітні особи мають право брати участь в Акції тільки за згодою своїх законних повнолітніх представників, відповідно до чинного законодавства України.

5.    Призовий фонд Акції та Умови проведення Акції.
5.1.    Призовий фонд забезпечується доходом Організатора і складається з призових пакетів;
5.2.    Призовий пакет складається з таких призів:
–    3 (три) тисячі гривень;
–    1 (одна) тисяча гривень;
–    1 (одна) тисяча гривень;
5.3.    Кількість призових пакетів залежить від кількості учасників;
5.4.    Розіграш призів буде проведено тільки за умови, якщо учасників Акції більше 25 (двадцяти п’яти);
5.5.    Якщо учасників Акції менше 25 (двадцяти п’яти), Організатор залишає за собою право не проводити Розіграш призів, при цьому учасники не можуть мати жодних майнових і немайнових претензій до Організатора;
5.6.    Якщо учасників більше 25 (двадцяти п’яти), але менше 100 (ста), Розіграш призів буде проведено серед наявної кількості учасників;
5.7.    Якщо учасників більше 100 (ста), але менше 125 (ста двадцяти п’яти), Розіграш призів буде проведено серед наявної кількості учасників;
5.8.    Якщо учасників більше 125 (ста двадцяти п’яти), буде розіграно два призових пакети серед усіх учасників;
5.9.    Кожна наступна сотня (100) учасників після 125 (ста двадцяти п’яти) збільшує кількість призових пакетів на один, тобто: якщо учасників більше 225 (двохсот двадцяти п’яти), буде розіграно три призових пакети серед усіх учасників; якщо учасників більше 325 (трьохсот двадцяти п’яти), буде розіграно чотири призових пакети серед усіх учасників; якщо учасників більше 425 (чотирьохсот двадцяти п’яти), буде розіграно 5 (п’ять) призових пакети серед усіх учасників і так далі.
6.    Визначення Призерів Акції
6.1.    Призери Акції будуть визначені шляхом випадкової вибірки з учасників Акції за допомогою сервісу www.random.org/lists;
6.2.    Кожен учасник може отримати лише один приз із призового пакету;
6.3.    Усі призові пакети розігруються серед усіх учасників;
6.4.    Організатор або Помічник Організатора формує список усіх учасників Акції і завантажує його на сторінку сервісу www.random.org/lists і після цього натискає кнопку «randomize»;
6.5.    Учасник, розташований під номером 1 (один) в результаті вибірки стає призером і отримує право отримати приз 3 (три) тисячі гривень;
6.6.    Учасник, розташовані під номером 2, 3 (два, три) в результаті вибірки стають призерами й отримують право отримати призи по 1 (одній) тисячі гривень;
6.7.    Кожен наступний призовий пакет розігрується за допомогою кнопки «again!»;
6.8.    Якщо один і той самий учасник попаде до вибірки двічі як Призер, нова вибірка не формується, а призи переходять до наступних учасників за цим же списком. Тобто, якщо учасник у попередніх розіграшах був вибраний Призером, він має право на отримання призу з попереднього розіграшу; право на отримання призу з цього розіграшу зсувається до учасника на одиницю нижче;
6.9.    Наприклад, якщо учасник у попередніх розіграшах був вибраний призером і в новому розіграші розташувався під номером 2 (два), то право на отримання призу з цього розіграшу переходить до учасника під номером 3 (три), а приз учасника під номером 3 (три) переходить до учасника під номером 4 (чотири) з цієї ж вибірки;
6.10.    Якщо під час перевірки даних Призера виявиться, що він порушив дані Правила або вручити йому Приз неможливо з причин, що не залежать від Організатора, право на отримання призу з цього розіграшу зсувається до учасника на одиницю нижче.

7.    Порядок і спосіб інформування про право отримання призу, Умови отримання призу
7.1.    Організатор протягом 7 (семи) днів з дати визначення Призерів повідомляє їх про можливість отримання Призу та необхідність отримання додаткової інформації для оформлення Призу на надсилання його Призеру електронним листом на електронну поштову скриньку, указану при реєстрації в додатку, або іншим доступним способом на вибір Організатора.
7.2.    Для отримання Призу Призер повинен протягом 7 (семи) днів з дати отримання інформації про визначення його Призером, надіслати на адресу znoonline.com@gmail.com повідомлення, в якому надати наступні персональні дані:
–    власну поштову адресу;
–    сканкопії паспорта громадянина України сторінки – 1, 2, 3, та останню сторінку про реєстрацію (серія, номер, ким виданий, дата видачі, дані про реєстрацію);
–    сканкопію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);
–    контактний телефон, адресу проживання;
7.3.    Якщо у визначений вище строк Призер не звернеться до Організатора із відповідним повідомленням та\або не надасть необхідні дані, передбачені цими Правилами, Організатор має право розпорядитися Призом шляхом передачі його учаснику, який у результаті вибірки зайняв місце за іншими призерами;
7.4.    За умови належного виконання Призером умов цих Правил, доставка Призу проводиться за рахунок Організатора шляхом відправлення його за адресою відповідного відділення Нової пошти або Укрпошти на вибір Організатора.

8.    Інформація/персональні дані/особисті немайнові права
8.1.    Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, надає та висловлює:
8.2.    Свою згоду Організатору Акції на обробку своїх персональних даних, наданих у межах проведення Акції згідно з цими Правилами, включаючи такі дії як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень. Такі дані будуть зібрані та занесені в базу персональних даних, володільцем такої бази є Організатор Акції.
8.3.    Свою згоду на безкоштовне використання Організатором наданої ним у межах участі у Акції інформації з маркетинговою та/чи рекламною метою, зокрема, на використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю з ним або інших матеріалів про нього шляхом публікації/розповсюдження/сповіщення в засобах масової інформації, у будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, в мережі Інтернет,
8.4.    Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції або у зв’язку із проведенням Акцією належать Організатору. Організатор вправі використовувати вказані матеріали на власний розсуд у межах, що передбачені цим Правилами та відповідають чинному законодавству України;
8.5.    Шляхом участі в Акції Учасники свідчать, що їх погодження/дозволи, визначені у цих Правилах, є безумовними та належними, такими, що надають змогу зробити висновок про їх надання, у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

9.    Заключні положення
9.1.    Всі результати Акції є остаточними і оскарженню не підлягають.
9.2.    Організатор за жодних обставин не несе відповідальність за використання Переможцем Призу.
9.3.    Організатор не несе відповідальність за дії третіх осіб, які призвели або можуть призвести до блокування роботи додатку, за допомогою якого можлива участь в Акції.
9.4.    Організатор розіграшу не несе відповідальність за технічні збої, які не залежать від його волі та вплинули на хід проведення розіграшу.
9.5.    Організатор розіграшу залишає за собою право змінювати алгоритми роботи додатку без попереднього попередження користувачів.
9.6.    У випадку виникнення спору відносно тлумачення умов проведення розіграшу офіційним признається тлумачення Організатора, яке є остаточним та обов’язковим для всіх учасників акції та не підлягає оскарженню.
9.7.    Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори з Учасниками.
9.8.    Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними і такими, що не підлягають оскарженню.
9.9.    Організатор не несе відповідальності за неможливість Учасників отримати призи з будь-яких причин, що від нього не залежать.
9.10.    Організатор не несе відповідальність за достовірність інформації, поданої учасником.
9.11.    У випадку якщо учасником було зазначено недостовірні відомості, учасник самостійно несе відповідальність та не має право пред’являти Організатору будь-які претензії.
9.12.    Організатор не несе відповідальності у випадку настання форс-мажорних обставин. Під форс-мажорними обставинами розуміється обставини, що роблять неможливим виконання зобов’язань.
9.13.    Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Акції в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників Акції. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації за адресою розміщення цих Правил, яка вказана в даних Правилах. Зміни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.
9.14.    Чинна редакція Правил розміщується в Інтернеті на офіційному сайті Організатора за адресою: www.znoonline.com/rules.
9.15.    Учасникам акції рекомендується перевіряти умови цих Правил на предмет їх зміни або доповнення. Продовження участі в Акції після внесення змін або доповнень до цих Правил означає прийняття і повну згоду Учасника з такими змінами або доповненнями.
9.16.    Своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.
9.17.    Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання призу. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
9.18.    Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат учасника, які понесені учасником під час участі в Акції.
9.19.    Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання призу.

9.20.    Організатор Акції не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

WordPress Themes